LUKS/03/2018 - WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  Data dodania: 2018-06-04 19:36:53   Admin

Środa Wlkp., dnia 04 czerwca 2018 r.

Postępowanie nr LUKS/3/2018

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: "Leasing operacyjny koparko-ładowarki”

przez:

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Zamawiający określa w  SIWZ – rozdz. III pkt 3.3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, iż maszyna winna mieć masę do 8 t.

Zgodnie z naszą wiedzą oferowane na rynku maszyny wiodących producentów spełniające pozostałe  wymagania Zamawiającego posiadają maksymalną masę własną do  8 ton , natomiast całkowita masa robocza (włącznie z masą osprzętu, paliwa, olejów) przekracza 8 ton. Zgodnie z dyrektywami WE na tabliczkach znamionowych umieszczana jest informacja o max. masie roboczej , a nie o masie własnej.

Przykład :koparko-ładowarka TEREX 970 Elite.

Zgodnie z informacja producenta masa własna wynosi 7537 kg, (str. 1)  dodatkowo na str. 2 producent podaje masę osprzętu.

Poniżej link:

https://www.mmtitalia.it/macchine_edili/marchi/terex/pdf/Depliant-Terex-ternerigide-970Elite-980Elite.pdf

natomiast na tabliczce znamionowej producent podaje max. masę roboczą : 8250 kg              ( zdjęcie tabliczki w zał.).

Podobnie jest u innych producentów: JCB  , Komatsu.

Prosimy o doprecyzowanie określenia: „ masa koparki” bądź zmianę zapisu na max masa robocza do 8,5 t.”

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

 

  1.  Pytanie Wykonawcy:

„Prosimy również o zmianę terminu składania ofert, tak aby lider konsorcjum – firma leasingowa dysponowała odpowiednim czasem na przygotowanie oferty finansowania.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>