LUKS/12/2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Data dodania: 2018-12-11 12:34:08   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 11 grudnia 2018 r.

Postępowanie LUKS/12/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Lider Usług Komunalno – Samorządowych sp. z o.o.”

 

Nr postępowania: LUKS/12/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 701.100,00 zł brutto (słownie: siedemset jeden tysięcy sto złotych 00/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

BGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAC – BENZ Maciej i Barbara Kłaczkiewicz Spółka Jawna

Siedziba oraz adres siedziby:

Szamotuły, ul. Lipowa 72A, 64-500 Szamotuły

 

  •  

Oferta nr 1:

Zamówienie podstawowe:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l. na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: -0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,71

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,56

Cena netto: 3.710,00

Cena brutto: 4.560,00

 

Zamówienie – prawo opcji:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: -0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,71

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.: 150.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,56

Cena netto: 556.500,00

Cena brutto: 684.000,00

 

 

Oferta nr 2:

Zamówienie podstawowe:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l. na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,67

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,51

Cena netto: 3.670,00

Cena brutto: 4.510,00

 

Zamówienie – prawo opcji:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,67

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.: 150.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,51

Cena netto: 550.500,00

Cena brutto: 676.500,00

 

Oferta nr 3:

Zamówienie podstawowe:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l. na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: 0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,71

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,56

Cena netto: 3.710,00

Cena brutto: 4.560,00

 

Zamówienie – prawo opcji:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa/l na dzień 04.12.2018 r.: 3,87

Upust PLN: 0,16

Cena jednostkowa PLN netto/l: 3,71

Planowana ilość w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2018 r.: 150.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,56

Cena netto: 556.500,00

Cena brutto: 684.000,00

 

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>