ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/04/2022 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2022-09-13 08:12:35   Admin2

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/04/2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2022-09-05 07:07:14   Admin2

Ogłoszenie,SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2022-06-08 11:29:08   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2022-06-03 12:05:30   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2022-06-03 08:13:22   Admin2

Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2024 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>