ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/02/2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2022-03-23 13:03:34   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2022 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2022-03-22 13:03:41   Admin2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2022 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2022-03-21 14:17:59   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2022 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2022-03-21 09:14:19   Admin2

Informacja dot. kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2022-03-11 09:50:56   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>