ARCHIWUM POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/05/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-12-07 13:48:21   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/05/2021 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2021-12-07 08:36:19   Admin2

Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/06/2021 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  2021-12-03 14:09:26   Admin2

Wyjaśnienie treści SWZ - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/06/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2021-12-01 13:39:01   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/05/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2021-11-29 13:26:06   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2024 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>