LUKS/17/2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Data dodania: 2020-11-18 14:46:41   Admin2

Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki - do pobrania

Nazwa załącznika  
ogłoszenie o zamówieniu   Pobierz
SIWZ LUKS_17_2020   Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   Pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy   Pobierz
Załącznik nr 3 -oświadczenie wykonawcy   Pobierz
Załącznik nr 4 - wykaz usług   Pobierz
Załącznik nr 4a Wykaz sprzętu   Pobierz
Załącznik nr 5 - wzór umowy   Pobierz
Załącznik nr 6 - klauzula RODO   Pobierz
załącznik nr 7 - przynależność do grupy kapitałowej   Pobierz
załącznik nr 8 - zobowiązanie   Pobierz

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>