LUKS/04/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Data dodania: 2021-11-09 10:24:17   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Nazwa załącznika  
Ogłoszenie o zamówieniu_2021_BZP_00261888_01   Pobierz
SWZ   Pobierz
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy   Pobierz
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy   Pobierz
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy   Pobierz
Załącznik nr 4 - wykaz usług   Pobierz
Załącznik nr 4a - wykaz sprzętu   Pobierz
załącznik nr 5 - przynależność do grupy kapitałowej   Pobierz
załącznik nr 6 - zobowiązanie   Pobierz
załącznik nr 7 - identyfikator postępowania   Pobierz

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>