LUKS/05/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Data dodania: 2021-11-29 13:26:06   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Nazwa załącznika  
Identyfikator postępowania   Pobierz
Ogloszenie o zamowieniu_2021_BZP_00289402_01   Pobierz
SWZ - kompleksowa dostawa energii elektrycznej   Pobierz
załacznik nr 1 - formularz ofertowy   Pobierz
załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   Pobierz
załącznik nr 3 - oświadcznie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie   Pobierz
załącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego   Pobierz
załącznik nr 5 - oświadczenie art   Pobierz
załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowy   Pobierz
załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO   Pobierz

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>