LUKS/02/2019 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Data dodania: 2019-04-08 12:41:58   Admin

Ogłoszenie nr 540068083-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.

Środa Wielkopolska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534429-N-2019 
Data: 05/04/2019 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, faks -. 
Adres strony internetowej (url): www.luks-sroda.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.9) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin wykonania zamówienia: do 65 miesięcy od dnia podpisania umowy 

Materiał do pobrania: Modyfikacja SIWZ 08.04.19

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2022 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>