LUKS/02/2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Data dodania: 2019-04-12 12:50:34   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 12 kwietnia 2019 r.

Postępowanie LUKS/02/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny wraz z dostawą samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy”

 

Nr postępowania: LUKS/02/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 147.600,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych 00/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (Lider)

Bemo Motors Sp. z o.o. (Partner)

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Poznań, ul. Mogileńska 50, 61-044 Poznań (Partner)

 

  • Cena brutto, Czas dostawy samochodu

Oferta nr 1:

Cena netto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 121.700,00 zł netto

plus podatek VAT 23%

Cena brutto dostawy samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy: 149. 691,00 zł

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

1.217,00 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 1.496,91 zł brutto

Rata leasingowa:

2.390,48 zł netto

Plus podatek VAT 23%

Kwota 2.940,29 zł brutto

Całkowita wartość zamówienia:

142.255,32 zł netto

Podatek VAT 23%

Kwota 174.974,04 zł brutto

 

Czas dostawy samochodu: 90 dni kalendarzowych

 

 

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2022 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>