LUKS/04/2019 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  Data dodania: 2019-04-23 08:59:10   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr LUKS/04/2019

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Leasing operacyjny wraz z dostawą samochodu specjalnego typu karawan pogrzebowy”

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymaną od Wykonawców prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podajemy treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

 

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych). Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmienność warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, roczną, ryczałtową opłatę tabela opłat i prowizji w wysokości: 150 zł za Umowy o wartości przedmiotu leasingu powyżej 20.000 zł - dla umów w PLN (powyżej 4.000 EUR dla Umów walutowych), 75 zł za umowy o wartości przedmiotu leasingu do 20.000 zł - dla umów w PLN (do 4.000 EUR dla umów walutowych).

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

 

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>