LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/04/2022 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2022-09-05 07:07:14   Admin2

Ogłoszenie,SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2022-06-08 11:29:08   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2022-06-03 12:05:30   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2022-06-03 08:13:22   Admin2

Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2022 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  2022-05-31 11:19:46   Admin2

Wyjaśnienia treści SWZ wraz z załącznikami - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2022 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>