LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/02/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-03-17 13:42:35   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2021-03-17 09:57:23   Admin2

Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

  2021-03-10 09:22:42   Admin2

Wyjaśnienie treści SWZ wraz z załącznikiem - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

  2021-03-10 09:17:50   Admin2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2021-03-02 12:53:47   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>