LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/20/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2021-01-28 09:42:10   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2021-01-27 13:15:21   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/24/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-01-19 13:23:12   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/21/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2021-01-14 06:22:56   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/24/2020 - Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2021-01-13 12:45:26   Admin2

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ z załącznikami - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>