Dział Brukarstwa i Kanalizacji Deszczowej

Roboty brukarskie wykonujemy w technologii: kostki betonowej, kostki kamiennej, betonu (również kolorowego)

 • Chodniki
 • Place
 • Parkingi
 • Wjazdy
 • Alejki
 • Naprawy nawierzchni
 • Wzmocnienia nawierzchni w technologii kamiennej – kruszywo

Roboty ziemne

 • Makro i mikro niwelacja terenu
 • Zagęszczanie gruntu
 • Wymiana gruntu
 • Wykopy

Usługi koparko-ładowarką

 • Frezowanie nawierzchni asfaltowych
 • Frezowanie pni drzew
 • Wynajem koparko-ładowarki z operatorem

Doradztwo i wyceny robót brukarskich, ziemnych i instalacji zewnętrznych

 

Jako administrator sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Środa Wielkopolska:

 • Wydajemy warunki techniczne podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
 • Opiniujemy i uzgadniamy projekty związane z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych,
 • Przyjmujemy zgłoszenia dotyczące awarii sieci deszczowej - tel. 61 285 40 68
 • Zajmujemy się doradztwem w zakresie odwodnienia i gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi,
 • Prowadzimy nadzór na pracami związanymi z wykonaniem przyłączy i sieci deszczowych, sanitarnych i wodociągowych.

Ponadto wykonujemy prace związane z budową:

 • Sieci deszczowych, sanitarnych i wodociągowych,
 • Przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej,
 • Odwodnienia posesji, placów i parkingów,
 • Zbiorników retencjonujących wody deszczowe,
 • Bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne,
 • Domowych przepompowni ścieków.

Nazwa załącznika  
Wniosek o wydanie warunków kanalizacji deszczowej   Pobierz

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>