Dział Gospodarki Mieszkaniowej

Oferta na Administrowanie Nieruchomością

Lider Usług Komunalno – Samorządowych Spółka z o.o. w Środzie Wlkp. zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi od 19 lat w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zawarte w ,,Ustawie o własności lokali’’, ,,Ustawa o gospodarce nieruchomościami”, ,, Kodeksie cywilnym”, ,,Prawie budowlanym ’’ i innych. Posiadamy doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę posiadającą niezbędne umiejętności i kwalifikacje co gwarantuje, że świadczone przez nas usługi wykonywane są profesjonalnie, a decyzje muszą być podejmowane niezwłocznie.

Jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurach, poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • każda Wspólnota posiada odrębny rachunek bankowy
 • obliczanie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów z uwzględnieniem innych źródeł finansowania (pożytki i kredyty)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty
 • przygotowywanie umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami
 • dokonywanie czynności w zakresie postępowania administracyjnego niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • realizacja uchwał organów Wspólnoty
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz
 • prowadzenie korespondencji z Właścicielami
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali
 • przygotowywanie dla Wspólnoty umów na dostawę mediów do nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie projektu rocznego planu gospodarczego nieruchomości,
 • pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości
 • przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców i dostawców
 • zapewnienie obsługi prawnej
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • przygotowywanie zleceń określonych przepisami prawa kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie

 

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>