SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

  Data dodania: 2024-05-23 11:59:04   Admin2

System Informacji Przestrzennej w Gminie Środa Wielkopolska

Przypominamy, że w Gminie Środa Wielkopolska funkcjonuje System Informacji Przestrzennej (SIP). Jest to interaktywna mapa zawierająca dane publiczne. Do SIP można dostać się bezpośrednio klikając w link https://sip.gison.pl/srodawielkopolska lub za pomocą kafelka w prawej części strony Urzędu sroda.wlkp.pl. Zachęcamy do korzystania.


Czym dokładnie jest SIP?

W SIP można sprawdzić m. in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium, numery działek, adresy, ewidencję dróg czy uzbrojenie terenu. Mapa jest interaktywna – po kliknięciu na zawartość wyświetlane są informacje dotyczące zaznaczonego elementu. Dostępna jest także możliwość wydruku interesującego nas fragmentu, pomiary, street view (widok z ulicy), pobranie danych z Dokumentów Planistycznych, a także złożenie wniosku elektronicznego o wypis i wyrys z mpzp lub studium. Mapa zawiera także wyszukiwarkę na podstawie obrębu, adresu lub działki. Ponadto SIP może być w przyszłości rozbudowany o dodatkowe moduły (tzw. kompozycje).


Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych

SIP powstał i został dofinansowany w ramach realizacji Projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” nr RPWP.02.01.01-30-0015/20-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.


MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2024 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>