LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/13/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-09-21 07:18:43   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/13/2020 - Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-09-07 11:53:24   Admin

Modyfikacja treści SIWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS /13/2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2020-09-03 14:08:20   Admin

Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do pobrania:

Zobacz więcej

LUKS/12/2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-08-17 10:05:53   Admin2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/12/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-08-03 11:55:37   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>