LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/05/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2021-11-29 13:26:06   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/04/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-11-22 12:11:51   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/04/2021 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2021-11-22 08:55:50   Admin2

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/04/2021 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ - usługi

  2021-11-17 10:52:53   Admin2

Ogłoszenie, wyjaśnienia, modyfikacja SWZ, przedłużenie terminu składania ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/04/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  2021-11-09 10:24:17   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>