OGŁOSZENIA O PRACĘ

LUKS Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko Referenta ds. mieszkaniowych

  2020-09-21 13:10:43   Admin

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów 3,

 

poszukuje aktualnie kandydatów na stanowisko:

Referent ds. mieszkaniowych

Miejsce pracy: Środa Wielkopolska.

 

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 •   archiwizacja i obsługa dokumentów,
 •        pomoc w windykacji należności,
 •        prowadzenie ewidencji spraw sądowo-komorniczych,
 •        przygotowywanie raportów na potrzeby zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 •        księgowanie i dekretowanie faktur kosztowych i sprzedażowych,
 •        wprowadzanie wyciągów bankowych do systemu komputerowego,
 •        obsługa korespondencji z najemcami i właścicielami lokali,
 •        wykonywanie zleconych prac biurowych.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum średniego wykształcenia ,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
 • obsługi MS Excel,
 • komunikatywności i zaangażowania w powierzone obowiązki,
 • odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole – współpraca z innymi działami firmy,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku,
 • możliwość uczenia się poprzez działanie.

 

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

sekretariat@luks-sroda.pl

lub dostarczać osobiście do siedziby Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów 3.


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zobacz więcej

LUKS Sp. z o.o. poszukuje Zastępcy Kierownika Działu ds. utrzymania i eksploatacji nieruchomości

  2020-09-11 09:01:45   Admin

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o. o.

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów 3,

 

poszukuje aktualnie kandydatów na stanowisko:

Zastępcy Kierownika Działu ds. utrzymania i eksploatacji nieruchomości

Miejsce pracy: Środa Wielkopolska.

 

Do głównych obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności eksploatacyjnej nieruchomości i obiektów,
 • nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją infrastruktury technicznej,
 • nadzór nad prowadzoną dokumentacją administracyjno-techniczną,
 • uczestnictwo i nadzór nad realizacją remontów w zasobach lokalowych,
 • przygotowanie dokumentacji dla nieruchomości lub obiektów przeznaczonych do remontu obejmujących: 

o  opracowanie opisu technicznego określającego technologię i zakres remontu,

o  opracowanie kosztorysu Inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót,

o  sporządzanie zapytań ofertowych.

o  weryfikacja przedłożonych ofert,

o  przygotowanie umów dla przedmiotowych zadań 

 • znajomość zasad wykonywania okresowych przeglądów budowlanych rocznych oraz pięcioletnich,
 • znajomość zasad wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,
 • znajomość podstawowych przepisów regulujących zasady funkcjonowania wspólnoty

mieszkaniowej:

o  Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. z późniejszymi zmianami,

o  Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami,

o  Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych w zasobie gminy,

o  Prawo Budowlane,

o  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum średniego wykształcenia technicznego,
 • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego,
 • bardzo dobrej organizacji czasu pracy własnej i podległego zespołu,
 • biegłej obsługi MS Excel,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • komunikatywności oraz zdolności interpersonalnych,
 • wysokiego poziom kultury osobistej,
 • prawa jazdy kat. B oraz gotowości do wyjazdów służbowych.

 

Mile widziane:

 

 • uprawnienia budowlane.

 

Oferujemy:

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku,
 • szkolenia branżowe i możliwość awansu zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia.

 

Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres:

sekretariat@luks-sroda.pl

lub dostarczać osobiście do siedziby Spółki w (63-000) Środzie Wielkopolskiej

przy ul. Wiosny Ludów 3.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>