LUKS/3/2018 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Data dodania: 2018-06-11 18:42:20   Admin

Środa Wielkopolska, dnia 11 czerwca 2018 r.

Postępowanie LUKS/3/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny koparko-ładowarki”                                                                          

 

Nr postępowania: LUKS/3/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Środzie Wlkp.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://luks-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 307.500,00 zł brutto (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna (Lider)

ZAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner)

Siedziba i adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (Lider)

Środa Wielkopolska, ul. Brodowska 32, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Cena, Czas dostawy sprzętu

Oferta nr 1:

Cena ryczałtowa zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Cena netto dostawy koparko – ładowarki:

230.800,00 zł netto

podatek VAT 23%

cena brutto: 283.884,00 zł brutto;

Rata leasingowa styczeń i luty: 1.000,00 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 1.230,00 zł brutto;

Rata leasingowa pozostałe miesiące: 4.708,35 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 5.791,27 zł brutto;

Wartość wykupu przedmiotu zamówienia 1% ceny:

2.308,00 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 2.838,84 zł brutto;

Całkowita wartość zamówienia:

248.710,15 zł netto

podatek VAT 23%

kwota 305.913,48 zł brutto;

 

Czas dostawy koparko – ładowarki: 2 dni.

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Lider Usług
Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 3
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-00-07-442

POZOSTAŁE

OBSŁUGA STRONY

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>