LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/23/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2021-01-13 10:20:09   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/22/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-01-05 13:27:24   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/23/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-01-04 12:53:35   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/22/2020 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-12-30 13:22:10   Admin2

Wyjaśnienia treści SIWZ - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/19/2020 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-12-30 11:26:06   Admin2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>