LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/12/2020 - Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-07-28 07:51:01   Admin2

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ wraz z załącznikiem - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/12/2020 - INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ

  2020-07-27 10:47:49   Admin2

Informacja o wizji lokalnej - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS 12/2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2020-07-17 13:25:08   Admin

Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/11/2020 - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

  2020-07-07 07:46:08   Admin2

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/09/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część III

  2020-06-22 11:58:45   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz III - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>