LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/03/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-08-24 14:08:04   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2021 - Informacja dot. kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  2021-08-24 08:10:42   Admin2

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/03/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2021-08-16 10:45:12   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2021-03-29 13:24:22   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-03-17 13:42:35   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2023 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>