LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/16/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-11-25 13:06:48   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/19/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2020-11-24 09:56:46   Admin

Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do pobrania:

Zobacz więcej

LUKS/17/2020 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-11-23 14:22:34   Admin2

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/15/2020 - INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-11-23 10:16:41   Admin2

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/16/2020 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-11-20 14:11:09   Admin2

Wyjaśnienia treści SIWZ - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>