LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/18/2020 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-11-27 15:28:29   Admin

Wyjaśnienie treści SIWZ oraz załącznik do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/17/2020 - Tekst jednolity SIWZ i wzoru umowy z uwzględnieniem zmian

  2020-11-27 12:51:29   Admin2

Tekst jednolity SIWZ i tekst jednolity wzoru umowy z uwzgl zmian - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/20/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2020-11-26 13:27:08   Admin

Ogłoszenie. SIWZ oraz załączniki do pobrania:

Zobacz więcej

LUKS/17/2020 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-11-25 14:52:39   Admin2

Wyjaśnienia treści SIWZ oraz załącznik - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/17/2020 - Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-11-25 14:51:10   Admin2

Modyfikacja treści SIWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>