LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/09/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część II

  2020-06-22 11:57:15   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz II - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/09/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część I

  2020-06-22 11:55:40   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz I - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/11/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-06-19 11:11:14   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/11/2020 - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-06-17 10:17:41   Admin2

Wyjaśnienia treści SIWZ - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/10/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-06-15 12:28:14   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>