LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/11/2020 - Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-06-15 10:22:57   Admin2

Modyfikacja treści SIWZ z załącznikami - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/09/2020 - ODRZUCENIE OFERTY

  2020-06-10 07:10:36   Admin2

Odrzucenie oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/08/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-06-09 10:13:51   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/11/2020 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  2020-06-09 08:18:38   Admin2

Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/07/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-06-04 13:03:19   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2020 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>