LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/18/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-12-07 12:44:46   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/16/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2020-12-03 08:15:51   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/17/2020 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2020-12-02 08:14:45   Admin2

Informacja z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/20/2020 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-12-01 14:17:48   Admin

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania:

Zobacz więcej

LUKS/19/2020 - Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2020-12-01 14:11:34   Admin

Wyjaśnienie treści SIWZ do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2021 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>