LISTA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

LUKS/02/2021 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

  2021-03-10 09:17:50   Admin2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/02/2021 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  2021-03-02 12:53:47   Admin2

Ogłoszenie, SWZ oraz załączniki - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2021 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  2021-02-23 13:01:17   Admin2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/24/2020 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  2021-02-15 14:13:26   Admin2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - do pobrania

Zobacz więcej

LUKS/01/2021 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  2021-02-11 13:28:26   Admin2

Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert - do pobrania

Zobacz więcej

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Copyright © 2018-2022 Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. | Powered by #<CodeUnion>